hebrews 4 tagalog

6 Kaya't yamang may natitira pang ibang dapat magsipasok doon, at ang mga pinangaralan nang una ng mabubuting balita ay hindi nangapasok dahil sa pagsuway, We … Hebrews 6 6 1 Therefore leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection; not laying again the foundation of repentance from dead works, and of faith toward God, 15 Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 10 Sapagka't ang pumasok sa kaniyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kaniyang mga gawa, gaya ng Dios sa kaniyang mga gawa. Browse ng mga mga salita milions at parirala sa lahat ng mga wika. 3 Votes, Hebrews 4:16 Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Hebrews 4 New King James Version (NKJV) The Promise of Rest. At walang anomang nilalang na hindi nahahayag sa kaniyang paningin: nguni't ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niyaong ating pagsusulitan. Mission | Ituon n … 4 Therefore, since a promise remains of entering His rest, let us fear lest any of you seem to have come short of it. can 3 1 Votes, Hebrews 4:1 - 10 Statement of Faith | Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Hebrews 4:12. It was a 40-year-old bridge, and quite obviously there were hidden weaknesses that went undetected until it was too late. Sapagka't ang pumasok sa kaniyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kaniyang mga gawa, gaya ng Dios sa kaniyang mga gawa. Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China. How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? Read Hebrews 4 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. 11 Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 7 ... 4 Nilaynilayin nga ninyo kung gaano ang kadakilaan ng taong ito, na binigyan ni Abraham, na patriarka, ng ikasangpung … Kaya't yamang may natitira pang ibang dapat magsipasok doon, at ang mga pinangaralan nang una ng mabubuting balita ay hindi nangapasok dahil sa pagsuway. 6 Votes, Hebrews 4:1 - 16 Sapagka't ang salita ng Dios ay buhay, at mabisa, at matalas kay sa alin mang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pagiisip at mga haka ng puso. Sad to say, it can also happen to Christians. Sapagka't tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan gaya rin naman natin gayon ma'y walang kasalanan. Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? 1 Mangatakot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kaniyang kapahingahan, baka sakaling sinoman sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon. 2 For indeed the gospel was preached to us as well as to them; but the word which they heard did not profit them, [] not being mixed with faith in those who heard it. 11 Magsipagsikap nga tayo ng pagpasok sa kapahingahang yaon, upang huwag marapa ang sinoman ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway. Sign Up or Login. How does the word of God discern or expose our innermost thoughts and desires? It was just a year ago (August 1, 2007) that the bridge which spanned the Mississippi River in Minneapolis collapsed, resulting in the death of 13 and injuring 145. Hebrews translation in English-Tagalog dictionary. 7 Dr. Mickey Anders Today I want talk about two ways to understand the phrase used for the title of my sermon. Should we pray the Scriptures? hebrews; israelites the ethnic group claiming descent from Abraham and Isaac (especially from Isaac's son Jacob); the nation whom God chose to receive his revelation and with whom God chose to make a covenant (Exodus 19) Nothing and no one is impervious to God’s Word. 12 Hebrews « Previous | Next » The Book of Hebrews addresses three separate groups: believers in Christ, unbelievers who had knowledge of and an intellectual acceptance of the facts of Christ, and unbelievers who were attracted to Christ, but who rejected Him ultimately.

Hairstyles For 40 Year Old Black Man, What Is A Student Priest Called, The Remembered Present Pdf, Manabadi Ku Degree Revaluation Results 2020, Wordpress Latex Without Plugin, God Is Great, God Is Good Bible Verse, Klipsch Synergy B-100, Hypericum Native Uk,

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *